Mærkesager

Mine mærkesager

Som Folketingskandidat for Liberal Alliance er mit udgangspunkt partiets fire overordnede mærkesager:
Mere frihed, mindre bureaukrati, mere vækst og lavere skatter.

Jeg har valgt at fokusere på disse 4 specifikke punkter i valgkampen:

Personlig frihed
Ansvaret for eget liv skal tilbage til borgeren – og konsekvenserne ligeså.
Fritvalgsordninger inden for børnepasning, undervisning, sundhed, ældrepleje, m.v. skal opprioriteres i bøde kommuner, regioner og stat.

Effektiv offentlig sektor
Fokuser på kernevelfærden, overlad resten til civilsamfundet
Øget konkurrenceudsættelse, udlicitering og privatisering
Følg anbefalingerne i Effektivitetskommissionens rapport

Integrationen har slået fejl
Der skal mere konsekvens ind i integrationsprocessen.
Kriminelle udlænding skal udvises.

Lokalt
Nordsjælland mangler motorveje til Frederikssund og Hillerød.
Ring 5 er der ikke behov for her og nu – måske om 25 år.